استخدام کارشناس فنی آقا در شبکه گستر کوروش در هرمزگان