استخدام مسئول/کارشناس کنترل کیفیت در صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز