استخدام مومکار ماهر در مرکز طراحی و ساخت طلای بهادریان در البرز