استخدام مهندس برق در شرکت کشت و صنعت خاور پویا در شهرک صنعتی بشل مازندران