استخدام مدیر فروش ( نهاده های کشاورزی ) در نهاده راز خرم در فارس