استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در آسمان بهرام علیشاه در آذربایجان شرقی