استخدام مهندس مکانیک (طراحی جامدات) در آذربایجان شرقی