استخدام مدیر فروش آقا در شرکت بازرگانی بین المللی اتحاد طلایی آسیا در گیلان