استخدام تکنسین فنی آسانسور (رشته برق و مکانیک) در آرمان فراز پدیده در البرز