استخدام نقشه‌کش صنعتی، تکنسین برق قدرت و مهندس مکانیک در اصفهان