استخدام کارشناس تولید (رشته صنایع غذایی) در فرآورده های لبنی رامک در فارس