استخدام سرپرست مالی آقا در فروشگاههای زنجیره ای هفت در همدان