استخدام فروشنده خانم در یک فروشگاه پوشاک در اصفهان