استخدام اپراتور دستگاه تراش و فرز CNC، مهندس مکانیک و سرپرست تولید