استخدام سرپرست فروش مواد غذایی (برنج ایرانی) در ساتراپ تجارت ماد در فارس