استخدام کارشناس فیزیک و کارشناس شیمی در شرکت لاستیک پارس در ساوه