استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر آقا با بیمه در مجموعه کابینت سپیدار در یزد