استخدام آبدارچی و نظافتچی جهت شرکت اسلان تیر در تبریز