استخدام کارشناس مهندسی کیفیت، سرپرست ماشین سازی و کارگر ساده در البرز