استخدام کارگر ساده برقکار جهت کار در شرکت سیگنال الکتریک -کرج