استخدام کارگر ساده در صنایع غذائی زرین ترنج سپهر در البرز