استخدام دستیار مدیر فروش در فروشگاههای زنجیره ای هفت در خرم آباد