استخدام تعمیرکار مکانیک(موتور) برق خودرو ، جلوبندی خودرو از زنجان