استخدام کمک اپراتور خط تولید با مزایا در آذربایجان شرقی