استخدام بازاریاب و پروموتر در نارین تک کاسپین در گیلان