استخدام بازاریاب کارتخوان بانکی در الکترونیک کارت دماوند در زنجان