استخدام کارمند فروشگاه های تخفیفی هفت در فروشگاههای زنجیره ای هفت در یزد