استخدام کارشناس کنترل کیفی، جوشکار و کارگر فنی در آریا لیزر در فارس