استخدام انباردار در شرکت دانش بنیان صنعتی ماداکتو در اشتهارد