استخدام کارشناس برنامه ریزی در شرکت جلوه آفتاب ایرانیان در البرز