استخدام فروشنده خانم در یک فروشگاه پوشاک زنانه در رشت