استخدام کارگر ساده در شرکت شریان تجارت پویش آرا در البرز