استخدام کارپرداز با موتور سیکلت در صنایع پالایش پروشات پالاد در اصفهان