استخدام فروشنده آقا با حقوق و بیمه در مجموعه روسری گیسو در اصفهان