استخدام کارشناس تحقیق و توسعه (قالبسازی) در سپهر پلاستیک پدیده در زنجان