استخدام تراشکار آقا در شرکت شیر سازی پترو فجر مرکزی در اراک