استخدام سرویسکار مکانیک و برقکار خودرو در نمایندگی کرمان موتور در البرز