استخدام اپراتور آبکاری آقا در صنایع فلزی آذرین البرز در قزوین