استخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا (رشته صنایع) در گلبرگ غذایی کوروش در گیلان