استخدام سرپرست کارگاه تراشکاری در نور محور فارس در فارس