استخدام رئیس حسابداری آقا در یک شرکت معتبر در شکوهیه قم