استخدام مسئول فنی (رشته شیمی) در یک کارخانه معتبر تولیدی در خراسان رضوی