استخدام منشی مطب خانم با حقوق ثابت و بیمه در یک مجموعه معتبر در البرز