استخدام راننده نیسان ، وانت پیکان، وانت پراید در Ronix در سنندج