استخدام سی ان سی کار (cnc)، طراح قالب و قالب ساز و سرپرست قالبسازی