استخدام مشاور پوست و مو در دارو سازی ثمین خوارزم در کرمان