استخدام مدیر مالی در زرنگار پخش پایتخت (زرماکارون) در مازندران