استخدام کارشناس شیمی در شرکت افرا چوب سبز ایرانیان در اصفهان