استخدام کارآموز (رشته صنایع) در شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل