استخدام تکنسین فنی آقا در شرکت داده پرداز رایانه متین در ارومیه